Tekmos

tekmos_presentation/page_1

About Tekmos

tekmos_presentation/page_2

Tekmos Micros

page 3

Tekmos 80C51FA

page 4

Microcontrollers

tekmos_presentation/page_5

Freescale Replacements

tekmos_presentation/page_6

FPGA/CPLA Conversions

tekmos_presentation/page_7

ASIC Conversions

tekmos_presentation/page_8

Standard Products

tekmos_presentation/page_9

Extending Availability

tekmos_presentation/page_10

Feedback